อาหารคาว-หวาน

อาหารคาว-หวาน

 

นนทบุรีเป็นแหล่งอาหารคาวหวานที่มีชื่อเสียงหลายชนิด เช่น ขนมจีน เป็นอาหารมอญแต่ดั้งเดิมที่คนมอญปากคลองพระอุดมถึงวัดโปรดเกษยึดเป็นอาชีพหลักและทำกันตลอดทั้งหมู่บ้าน กรรมวิธีการทำต้องอาศัยความชำนาญตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบ คือ ข้าวเจ้าแลเกลือ การเตรียมแป้งซึ่งต้องมีการกรอง แป้ง การต้มแป้ง การตำหรือโขลกเพื่อให้แป้งผสมกันจนเหนียวการยีแป้งที่ตำแล้วการโรยเส้นขนมจีนในกระทะที่ใส่น้ำเดือดและการนำขนมจีนมาทำเป็นจับซึ่งผู้ทำต้องรู้เวลาที่จะตักเส้นขนมจีนออกจากกระทะอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้เส้นเปื่อยขาดจนใช้ไม่ได้แล้วนำมาใส่น้ำเย็นจับเส้นขนมจีนให้เป็นจับ วิธีการเหล่านี้ล้วนเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำสืบทอดกันมานาน

อาหารคาวหวานอย่างอื่นที่มีชื่อเสียง เช่น ข้าวหลามซึ่งเป็นอาหารอร่อยของชุมชนวัดอินทาราม ชุมชนปากคลองบางบัวทองหรือบ้านคลองขนมหวานก็มีอาชีพทำตาลเชื่อม มาแต่โบราณ เช่นเดียวกับชุมชนเกาะเกร็ดซึ่งได้รับสืบทอดวิธีการทำอาหารหวานคาว เช่น ข้าวแช่ ขนมหวานต่างๆจากชาววังเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ มาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลที่วัดปรมัยยิกาวาส

ด้วยความหลากหลายและความละเมียดละไมในการปรุง ทำให้อาหารหวานคาวเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของชาวนนทบุรีอีกประการหนึ่ง

Collections in this community

Recent Submissions

View more