คำปรารถของอธิการบดี ในการประชุมคณาจารย์ที่ปรึกษาประจำชมรมนักศึกษา มสธ. และบรรยายพิเศษ

Show simple item record

dc.contributor.author วิจิตร ศรีสอ้าน
dc.date.accessioned 2022-05-27T07:19:37Z
dc.date.available 2022-05-27T07:19:37Z
dc.date.copyright 2565
dc.date.issued 2529
dc.identifier.other WC333
dc.identifier.uri https://digitallib.stou.ac.th/handle/6625047444/2871
dc.description คำปรารถของอธิการบดี ในการประชุมคณาจารย์ที่ปรึกษาประจำชมรมนักศึกษา มสธ. และบรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2529 (เวลา 16.00 - 16.30 น.) ณ อาคารบริภัณฑ์ ชั้น 1 สำนักบริการการศึกษา มสธ en_US
dc.format.extent 2 หน้า en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.language.iso tha en_US
dc.publisher นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช en_US
dc.rights ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช en_US
dc.subject ชมรมนักศึกษา en_US
dc.subject คำปรารถ en_US
dc.subject.other คำนำ en_US
dc.subject.other อธิการบดี en_US
dc.subject.other อาจารย์ที่ปรึกษา en_US
dc.subject.other มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช -- นักศึกษา en_US
dc.subject.other การประชุม en_US
dc.subject.other ต้นฉบับตัวเขียน en_US
dc.title คำปรารถของอธิการบดี ในการประชุมคณาจารย์ที่ปรึกษาประจำชมรมนักศึกษา มสธ. และบรรยายพิเศษ en_US
dc.type Text en_US
mods.genre ต้นฉบับตัวเขียน en_US
mods.physicalDescription.digitalOrigin reformatted digital en_US
mods.location.physicalLocation ODI, Wichit en_US


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Browse

My Account