เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์

Show simple item record

dc.date.accessioned 2020-02-13T04:37:15Z
dc.date.available 2020-02-13T04:37:15Z
dc.date.copyright 2563
dc.date.issued 2548
dc.identifier.isbn 9749755197 (ล. 2)
dc.identifier.other STOU 16440 T9-15 (ODI)MTX85279
dc.identifier.uri https://digitallib.stou.ac.th/handle/6625047444/2768
dc.description เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ : เล่ม 1. หน่วยที่ 1-8, เล่ม 2. หน่วยที่ 9-15 en_US
dc.description.tableofcontents เล่ม 2. หน่วยที่ 9 การเขียนสารคดีในสื่อสิ่งพิมพ์ / ประชัน วัลลิโก -- หน่วยที่ 10 การเขียนงานเฉพาะด้านในสื่อสิ่งพิมพ์ / ปิยฉัตร ล้อมชวการ -- หน่วยที่ 11 งานเขียนโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ / คเณศวร์ เพิ่มทรัพย์ -- หน่วยที่ 12 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ / มนวิภา วงรุจิระ -- หน่วยที่ 13 ปัจจัยที่มีผลต่อเนื้อหาในสื่อสิ่งพิมพ์ / อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล -- หน่วยที่ 14 การประเมินงานเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ / ชุติมา สัจจานันท์ -- หน่วยที่ 15 สิทธิ เสรีภาพ และจริยธรรมในงานเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ / จันทนา ทองประยูร en_US
dc.format.extent (9), 392 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม. en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.language.iso tha en_US
dc.publisher สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช en_US
dc.relation.ispartofseries เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ [2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 30 ซม.] en_US
dc.rights ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช en_US
dc.subject.other สิ่งพิมพ์ -- แนวการเขียน en_US
dc.subject.other การเขียนหนังสือ en_US
dc.title เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ en_US
dc.title.alternative การเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ en_US
dc.title.alternative Writing for printed media en_US
dc.type Text en_US
mods.edition พิมพ์ครั้งที่ 1 en_US
mods.genre เอกสารการสอน en_US
mods.physicalDescription.digitalOrigin digitized other analog en_US


Files in this item (content)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Browse

My Account