จดหมายเหตุบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2468

Show simple item record

dc.contributor.author ประกาศอักษรกิจ (เสงี่ยม รามนันทน์), พระยา
dc.date.accessioned 2018-03-22T08:09:40Z
dc.date.available 2018-03-22T08:09:40Z
dc.date.issued 2492
dc.identifier.uri https://digitallib.stou.ac.th/handle/6625047444/2670
dc.description (ออกเป็นราชกิจจานุเบกษาฉะบับพิเศษ แล้วแก้ไขตามพระดำริห์ สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข ในราชกิจจานุเบกษา ฉะบับเพิ่มเติม) กับจดหมายเหตุภาษาอังกฤษ ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์แจกในงานนั้น สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ โปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์เป็นที่ระลึก ในการเชิญพระบรมอัสถิ เสด็จคื่นเข้าสู่พระนคร พุทธศักราช 2492. en_US
dc.format.extent ก-ท, 105, 22 หน้า : ภาพประกอบ en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.language.iso tha en_US
dc.publisher พระนคร : โรงพิมพ์ไทยเขษม en_US
dc.rights ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) en_US
dc.subject.other ราชาภิเษก--ไทย. en_US
dc.subject.other พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม--ไทย. en_US
dc.subject.other ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2436-2484. en_US
dc.subject.other รำไพพรรณี พระบรมราชินี, สมเด็จพระนางเจ้า, 2447-2527. en_US
dc.title จดหมายเหตุบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2468 en_US
dc.type Text en_US
mods.genre หนังสือ--ทั่วไป en_US
mods.physicalDescription.digitalOrigin reformatted digital en_US
mods.location.physicalLocation ODI, King Rama 7 en_US


Files in this item (content)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Browse

My Account