แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-07-31T08:17:08Z
dc.date.available 2017-07-31T08:17:08Z
dc.date.issued 2548
dc.identifier.isbn 9749756711
dc.identifier.other STOU 94360 W1_15
dc.identifier.other (ODI)vtls000101392
dc.identifier.uri https://digitallib.stou.ac.th/handle/6625047444/2608
dc.description แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร : เล่ม 1. หน่วยที่ 1-15 en_US
dc.format.extent 66 หน้า ; 30 ซม. en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.language.iso tha en_US
dc.publisher สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช en_US
dc.relation.ispartofseries แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร [ 1 เล่ม ; 30 ซม.] en_US
dc.rights ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช en_US
dc.subject.other อุตสาหกรรมการเกษตร -- การจัดการ -- แบบฝึกหัด. en_US
dc.subject.other อุตสาหกรรมการเกษตร -- การบริหารงานบุคคล -- แบบฝึกหัด. en_US
dc.title แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร en_US
dc.title.alternative การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร en_US
dc.title.alternative Operations and human resource management in agribusiness en_US
dc.type Text en_US
mods.edition พิมพ์ครั้งที่ 1 en_US
mods.genre แบบฝึกปฏิบัติ en_US
mods.physicalDescription.digitalOrigin digitized other analog en_US


Files in this item (content)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Browse

My Account