เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-07-31T08:11:15Z
dc.date.available 2017-07-31T08:11:15Z
dc.date.issued 2548
dc.identifier.isbn 9749756703 (ล. 2)
dc.identifier.other STOU 94360 T9_15
dc.identifier.other (ODI)vtls000100808
dc.identifier.uri https://digitallib.stou.ac.th/handle/6625047444/2607
dc.description เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร : เล่ม 1. หน่วยที่ 1-8, เล่ม 2. หน่วยที่ 9-15 en_US
dc.description.tableofcontents เล่มที่ 2. หน่วยที่ 9 ทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร / พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ -- หน่วยที่ 10 การวางแผน การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร / ลัดดา พิศาลบุตร -- หน่วยที่ 11 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร / ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ -- หน่วยที่ 12 การบริหารผลิตภาพของทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร / ภวัต เจียมจิณณวัตร -- หน่วยที่ 13 การประเมินทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร / กิ่งพร ทองใบ -- หน่วยที่ 14 วัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์การในธุรกิจการเกษตร / พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล -- หน่วยที่ 15 กรณีตัวอย่างการจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร / อัจฉรา โพธิ์ดี, เกรียงไกร ชำนาญไพศาล และสุวิทย์ กิ่งแก้ว. en_US
dc.format.extent (11), [389] หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม. en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.language.iso tha en_US
dc.publisher สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช en_US
dc.relation.ispartofseries เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร [2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 30 ซม.] en_US
dc.rights ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช en_US
dc.subject.other อุตสาหกรรมการเกษตร -- การจัดการ. en_US
dc.subject.other อุตสาหกรรมการเกษตร -- การบริหารงานบุคคล. en_US
dc.title เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร en_US
dc.title.alternative การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร en_US
dc.title.alternative Operations and human resource management in agribusiness en_US
dc.type Text en_US
mods.edition พิมพ์ครั้งที่ 1. en_US
mods.genre เอกสารการสอน en_US
mods.physicalDescription.digitalOrigin digitized other analog en_US


Files in this item (content)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Browse

My Account