เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-07-31T08:05:51Z
dc.date.available 2017-07-31T08:05:51Z
dc.date.issued 2548
dc.identifier.isbn 974975669X (ล. 1)
dc.identifier.other STOU 94360 T1_8
dc.identifier.other (ODI)vtls000100808
dc.identifier.uri https://digitallib.stou.ac.th/handle/6625047444/2606
dc.description เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร : เล่ม 1. หน่วยที่ 1-8, เล่ม 2. หน่วยที่ 9-15 en_US
dc.description.tableofcontents เล่มที่ 1. หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร / บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ -- หน่วยที่ 2 กำลังการผลิต ระบบการผลิตและการเลือกที่ตั้งการผลิตในธุรกิจการเกษตร / โรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ -- หน่วยที่ 3 การวางผังสถานประกอบการในธุรกิจการเกษตร / สุขยืน เทพทอง, ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ -- หน่วยที่ 4 การวางแผนและควบคุมการปฏิบัติการในธุรกิจการเกษตร / สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ -- หน่วยที่ 5 การจัดการห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร / ภวัต เจียมจิณณวัตร -- หน่วยที่ 6 การจัดการโลจิสติกส์ในธุรกิจการเกษตร / เตชะ บุณยะชัย -- หน่วยที่ 7 การบริหารคุณภาพในธุรกิจการเกษตร / สุนันทา คเชศะนันทน์ -- หน่วยที่ 8 การจัดการโครงการในธุรกิจการเกษตร / ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์. en_US
dc.format.extent (12), [389] หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม. en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.language.iso tha en_US
dc.publisher สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช en_US
dc.relation.ispartofseries เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร [2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 30 ซม.] en_US
dc.rights ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช en_US
dc.subject.other อุตสาหกรรมการเกษตร -- การจัดการ. en_US
dc.subject.other อุตสาหกรรมการเกษตร -- การบริหารงานบุคคล. en_US
dc.title เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร en_US
dc.title.alternative การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร en_US
dc.title.alternative Operations and human resource management in agribusiness en_US
dc.type Text en_US
mods.edition พิมพ์ครั้งที่ 1 en_US
mods.genre เอกสารการสอน en_US
mods.physicalDescription.digitalOrigin digitized other analog en_US


Files in this item (content)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Browse

My Account