แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาเทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-07-31T07:57:24Z
dc.date.available 2017-07-31T07:57:24Z
dc.date.issued 2553
dc.identifier.isbn 9786165052634
dc.identifier.other STOU 97316 W 1_15
dc.identifier.other (ODI)vtls000131139
dc.identifier.uri https://digitallib.stou.ac.th/handle/6625047444/2604
dc.description แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาเทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม : เล่ม 1. หน่วยที่ 1-1 en_US
dc.format.extent 70 หน้า ; 29 ซม. en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.language.iso tha en_US
dc.publisher สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช en_US
dc.relation.ispartofseries แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาเทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกร [1 เล่ม ; 29 ซม.] en_US
dc.rights ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช en_US
dc.subject.other ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม – เทคโนโลยีที่เหมาะสม – แบบฝึกหัด. en_US
dc.subject.other การผลิต – เทคโนโลยีที่เหมาะสม – แบบฝึกหัด. en_US
dc.title แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาเทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม en_US
dc.title.alternative เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม en_US
dc.title.alternative Technology for product and process design in industry en_US
dc.type Text en_US
mods.edition พิมพ์ครั้งที่ 1 en_US
mods.genre แบบฝึกปฏิบัติ en_US
mods.physicalDescription.digitalOrigin digitized other analog en_US


Files in this item (content)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Browse

My Account