เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-07-31T07:51:43Z
dc.date.available 2017-07-31T07:51:43Z
dc.date.issued 2553
dc.identifier.isbn 9786165052665 (ล.2)
dc.identifier.other STOU 97316 T7_15
dc.identifier.other (ODI)vtls000131230
dc.identifier.uri https://digitallib.stou.ac.th/handle/6625047444/2603
dc.description เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม : เล่ม 1. หน่วยที่ 1-6, เล่ม 2. หน่วยที่ 7-15 en_US
dc.description.tableofcontents เล่มที่ 2. หน่วยที่ 7 หลักการออกแบบกระบวนการผลิต / เอกพงษ์ สงเคราะห์ -- หน่วยที่ 8 หลักการวางแผนกระบวนการผลิตและการคิดต้นทุนกระบวนการผลิต / อัญชลี สุพิทักษ์ -- หน่วยที่ 9 หลักการเลือกวัสดุและกระบวนการผลิต / ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ -- หน่วยที่ 10 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในกระบวนการผลิต / เอกพงษ์ สงเคราะห์ -- หน่วยที่ 11 เทคโนโลยีการจัดกลุ่มและคอมพิวเตอร์ช่วยในการวางแผนกระบวนการผลิต / ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร, สุภาพรรณ ไชยประพัทธ์ -- หน่วยที่ 12 เครื่องจักรกลซีเอ็นซีและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม / ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร -- หน่วยที่ 13 การขนถ่ายวัสดุในกระบวนการผลิต / จิตลดา ซิ้มเจริญ -- หน่วยที่ 14 การผลิตแบบรวดเร็ว / วรวุฒิ เวชไพศาลศิลป์ -- หน่วยที่ 15 กรณีศึกษาการออกแบบระบบการผลิต / ธตรัฐ ธนะสมบูรณ์. en_US
dc.format.extent (10), [431] หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม. en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.language.iso tha en_US
dc.publisher สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช en_US
dc.relation.ispartofseries เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม [2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม.] en_US
dc.rights ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช en_US
dc.subject.other ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม -- เทคโนโลยีที่เหมาะสม. en_US
dc.subject.other การผลิต -- เทคโนโลยีที่เหมาะสม. en_US
dc.title เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม en_US
dc.title.alternative เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม en_US
dc.title.alternative Technology for product and process design in industry en_US
dc.type Text en_US
mods.edition พิมพ์ครั้งที่ 1 en_US
mods.genre เอกสารการสอน en_US
mods.physicalDescription.digitalOrigin digitized other analog en_US


Files in this item (content)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Browse

My Account