มูลเหตุแห่งการสร้างวัดในประเทศสยาม : พระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ ทรงแสดงเปนปาฐกถาที่สมัคยาจารย์สมาคม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2471

Files in this item (content)

This item appears in the following Collection(s)

Search Repository


Browse

My Account