ชื่อ Collection : นนทบุรีศึกษา
คำอธิบาย : หลวงพ่อโตวัดเสาธงหิน [picture]
No image
ชื่อเรื่อง : หลวงพ่อโตวัดเสาธงหิน [picture]
ผู้แต่ง/ผู้รับผิดชอบ :
ประเภทของสื่อ : still image
   
หัวเรื่อง : หลวงพ่อโตวัดเสาธงหินี--ภาพถ่าย
แหล่งจัดเก็บ :
ลักษณะทางกายภาพ : 3 ไฟล์ (3 ภาพ) : สี


ชื่อ Collection : นนทบุรีศึกษา
คำอธิบาย : หลวงพ่อโตวัดเสาธงหิน [picture]

Title Information

Title :

หลวงพ่อโตวัดเสาธงหิน [picture]

Type of Resource :

still image

Genre (marcgt) :

picture

Origin Information

Date Issued :

2549

Date Created (marc) :

2006

Issuance :

monographic

Physical Description

Form (marcform) :

electronic

reformattingQuality :

access

Internet Media Type :

image/jpg

Extent :

3 ไฟล์ (3 ภาพ) : สี

digitalOrgin :

born digital

Note :

เป็นพระพุทธรูปหินทรายแดง ประทับนั่ง ปางป่าเลไลยก์ ประดิษฐานในวิหารวัดเสาธงหิน

Subject

Topic :

หลวงพ่อโตวัดเสาธงหินี--ภาพถ่าย

Subject

Topic :

พระพุทธรูป--ไทย--นนทบุรี--ภาพถ่าย

Related Item : Constituent (NP070)

Title Information

Title :

ป้ายที่บอกชื่อของหลวงพ่อโตวัดเสาธงหิน ถ่ายระยะใกล้เฉพาะส่วนที่เป็นป้ายโดยจะมองเห็นข้อมูลเป็น 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย, จีนและอังกฤษ

Location

URL :

http://dlib.stou.ac.th/gsdl/collect/nonthaburi/import/NP/np070.jpg/

Related Item : Constituent (NP071)

Title Information

Title :

หลวงพ่อโตวัดเสาธงหิน ถ่ายจากด้านหน้าตรงระยะไกล

Location

URL :

http://dlib.stou.ac.th/gsdl/collect/nonthaburi/import/NP/np071.jpg/

Related Item : Constituent (NP072)

Title Information

Title :

หลวงพ่อโตวัดเสาธงหิน ถ่ายระยะใกล้ด้านหน้าซ้าย

Location

URL :

http://dlib.stou.ac.th/gsdl/collect/nonthaburi/import/NP/np072.jpg/

Related Item : series

Title Information

Title :

วัดโบราณสมัยอยุธยา :

partname :

วัดเสาธงหิน

Related Item : otherFormat

Title Information

Title :

หลวงพ่อโตวัดเสาธงหิน [picture]

Physical Description

Form (marcform) :

print

Extent :

3 ภาพ : สี ; 4x6 นิ้ว

Note : content :

NP070 ภาพป้ายที่บอกชื่อของหลวงพ่อโตวัดเสาธงหิน ถ่ายระยะใกล้เฉพาะส่วนที่เป็นป้ายโดยจะมองเห็นข้อมูลเป็น 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย, จีนและอังกฤษ--NP071 ภาพหลวงพ่อโตวัดเสาธงหิน ถ่ายจากด้านหน้าตรงระยะไกล--NP072 ภาพหลวงพ่อโตวัดเสาธงหิน ถ่ายระยะใกล้ด้านหน้าซ้าย

Physical Location :

ODI, STOU

Access Condition (Access restrictions:) :

ใช้เฉพาะภายในห้องสมุด

Record Information

Record Content Source (marcorg) :

ODI

Record Creation Date (marc) :

061020

recordChangDate (marc) :

071211

โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการองค์ความรู้และสารสนเทศดิจิทัลสู่ห้องสมุดชุมชน
ชื่อ Collection : นนทบุรีศึกษา
คำอธิบาย : หลวงพ่อโตวัดเสาธงหิน [picture]
Archive/Reference Copy :

image/jpg

Administrative Metadata
 MIMEType : image/jpeg
 Compression : 6
 ColorSpace : 2
 fileSize : 103 MB.
 ImageWidth : 600
 ImageLength : 391


ชื่อ Collection : นนทบุรีศึกษา
คำอธิบาย : หลวงพ่อโตวัดเสาธงหิน [picture]
Archive/Reference Copy :

image/jpg

Administrative Metadata
 MIMEType : image/jpeg
 Compression : 6
 ColorSpace : 2
 fileSize : 73 MB.
 ImageWidth : 391
 ImageLength : 601


ชื่อ Collection : นนทบุรีศึกษา
คำอธิบาย : หลวงพ่อโตวัดเสาธงหิน [picture]
Archive/Reference Copy :

image/jpg

Administrative Metadata
 MIMEType : image/jpeg
 Compression : 6
 ColorSpace : 2
 fileSize : 61 MB.
 ImageWidth : 389
 ImageLength : 600


โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการองค์ความรู้และสารสนเทศดิจิทัลสู่ห้องสมุดชุมชน
ชื่อ Collection : นนทบุรีศึกษา
คำอธิบาย : หลวงพ่อโตวัดเสาธงหิน [picture]
Thumbnail Copy :

image/jpg

Administrative Metadata
 MIMEType : image/jpeg
 Compression : 6
 ColorSpace : 2
 fileSize : 5 MB.
 ImageWidth : 100
 ImageLength : 65


ชื่อ Collection : นนทบุรีศึกษา
คำอธิบาย : หลวงพ่อโตวัดเสาธงหิน [picture]]
Archive/Reference Copy :

image/jpg

Administrative Metadata
 MIMEType : image/jpeg
 Compression : 6
 ColorSpace : 2
 fileSize : 5 MB.
 ImageWidth : 65
 ImageLength : 100


ชื่อ Collection : นนทบุรีศึกษา
คำอธิบาย : หลวงพ่อโตวัดเสาธงหิน [picture]
Archive/Reference Copy :

image/jpg

Administrative Metadata
 MIMEType : image/jpeg
 Compression : 6
 ColorSpace : 2
 fileSize : 4 MB.
 ImageWidth : 65
 ImageLength : 100